Steps4life

 

Steps4life er et team av bl.a. leger, sykepleiere, fysioterapeuter som arbeider for å motivere og inspirere mennesker til å komme i gang med en sunn livsstil som gir mer energi og livsglede i hverdagen. Deres verdier er basert på at mennesket er en helhet som må forstås ut ifra fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspekter. Hvert individ er unikt og må behandles som sådan. Derfor møter Steps4life sine helsegjester med tilpassede metoder og man arbeider sammen for å utvikle verktøy som kan styrke den enkelte.

 

Organisasjonsmessig er Steps4life et foretak med et styre som er ansvarlig for planlegging, koordinering og gjennomføring av helseuker som prosjekter. Helseukene avholdes i leide fasiliteter på ulike steder i Sverige og Norge så langt.

 

www.steps4life.no

 

Som medlem av Livsstilsklubben får du 20 % rabatt på første opphold på en Steps4life helseuke, deretter 10 % på påfølgende opphold.
 
Den 28.mai-4.juni 2017 blir det arrangert en Steps4life uke på Fredheim i samarbeid med Livsstilsklubben. Mer info kommer.