om

Livsstilsklubben fokuserer på en helhetlig tilnærming til helse. Ønsket er å skape en atmosfære av tilhørighet og støtte for å fremme en sunn livsstil. Med dette som mål, inviteres det til motiverende helseforedrag, inspirerende matlagingsdemonstrasjoner, mosjonsgrupper, løp, HelseEXPO, helseuker og mye mer. Klikk her for å se noen glimt fra ulike Livsstilsklubb-arrangementer.

 

Livsstilsklubben er en gren av Granheimstiftelsen. Granheimstiftelsen (org.nr. 960 801 105) ble opprettet i 1991 og er en ideell stiftelse som holder til i Trømborg, Mysen. Stiftelsens kontoradresse og base for driften er Granheim, Trømborgveien 436, 1850 Mysen.

 


”Jeg har fulgt Livsstilsklubben tett siden den startet høsten 2014.
Jeg er imponert over hvor godt de jobber, med møter og samlinger, veiledning, foredrag og andre arrangement der alle Eidsbergs innbyggere – uansett bakgrunn – inviteres inn. Ukentlige Karuselløp ved Mysenelva er et eksempel, felles middager med riktig kosthold et annet. Som ordfører har jeg en målsetting om at Eidsberg skal være “landets sunneste og sprekeste” kommune. Livsstilsklubben bidrar på alle måter inn i denne målsettingen.”

 

Erik Unaas

Ordfører i Eidsberg kommune

 

Ad_Hagelag_Livsstilsklubben Mysen (1) 2016

 

Ønsker du oppdateringer om hva som skjer i Livsstilsklubben?

I tillegg til å oppdatere Facebook-siden vår regelmessig med bilder og annen informasjon, sender vi også ut nyhetsbrev på mail og SMS-oppdateringer. Om du ønsker å motta dette gjør du følgende:

✓ Nyhetsbrev på mail: Send en mail til info@livsstilsklubb.no, og fortell at du ønsker å komme på mail-listen for nyhetsbrev.
✓ SMS-oppdateringer: Skriv en SMS til 405 34 258, og si at du ønsker oppdateringer fra Livsstilsklubben.