Erik Unaas

”Jeg har fulgt Livsstilsklubben tett siden den startet høsten 2014.
Jeg er imponert over hvor godt de jobber, med møter og samlinger, veiledningen, foredrag og andre arrangement der alle Eidsbergs innbyggere – uansett bakgrunn – inviteres inn. Ukentlige Karuselløp ved Mysenelva er et eksempel, felles middager med riktig kosthold et annet.Som ordfører har jeg en målsetting om at Eidsberg skal være “landets sunneste og sprekeste” kommune. Livsstilsklubben bidrar på alle måter inn i denne målsettingen.”

Erik Unaas