Gågruppe

 

 

Oppdatering november 2017:
Grunnet lite oppmøte tar gågruppen pause resten av 2017. Kom tilbake her for mer informasjon våren 2018.